کارای عید رسید😍😍
کد 740 🤩🤩
قالب استاندارد
جنس چرم صنعتی
قیمت ۱۲۶تومان
Size 37ta40
ارسال رایگان
۳ تیکه (سارافون کت کیف )
۴ سایز ۵ تا ۱۰ سال

جنس سوپر اسکاچی

اسمالپهنا 30 قد 60استین 40

قد کت30

مدیومپهنا 32 قد 65 استین42

قد کت 32

لارج پهنا 34 قد 70 استین 44 قد کت 35

ایکس لارجپهنا 36 قد 75 استین46 قد کت 37

سویشرت پولکی آستردار
سایز بندی :

۲ تا ۸ سال
قیمت ۲۱۰ت
ارسال رایگان
م

سویشرت و تاپ پولکی
سایز بندی :

۲ تا ۸ سال
قیمت ۲۰۵ت
ارسال رایگان
م

سایزبندی :

سایز ۱ :
پهنا ۳۶ بلندی ۳۸ آستین ۳۳

سایز ۲ :
پهنا ۳۷ بلندی ۴۱ آستین ۳۴

سایز ۳ :
پهنا ۳۹ بلندی ۴۳ آستین ۳۹

سایزبندی :

سایز ۱ :
پهنا ۳۵ بلندی ۳۶ آستین ۳۲ بلندی تاپ ۲۷ پهنای تاپ

سایز ۲ :
پهنا ۳۸ بلندی ۴۰ آستین ۳۴ بلندی تاپ ۳۳ پهنای تاپ ۳۲

سایز ۳ :
پهنا ۳۹ بلندی ۴۵ آستین ۳۵ بلندی تاپ ۴۰
پهنای تاپ ۳۳

سایز ۱ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن )۴۱ عرض ۲۵ دورکمر ۴۸

سایز ۲ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن )۴۴ عرض ۲۷ دورکمر ۵۰

سایز ۳ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن)۴۷ عرض ۲۹ دور کمر ۵۴

سایز ۴ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن)۵۰ عرض ۳۰ دورکمر ۵۶

سایز ۵ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن)۵۵ عرض ۳۲ دورکمر ۶۰
حدود یک سانت احتمال خطا در نظر بگیرید 🌹


send call