فروش ویژه نمایشگاه به مدت محدود تا ۱۰ آذر ماه
چینی پردیس
سرویس 105 پارچه (12نفره)
30 پارچه (6نفره)
135 پارچه (18 نفره)

😳قیمت ویژه نمایشگاه

💰قیمت 105 پارچه: 1.350.000 تومان
💰قیمت 30 پارچه: 530.000 تومان
💰قیمت 135 پارچه: 1.800.000 تومان

🏍 ارسال فوری

قیمت اصلی
💰قیمت 105 پارچه: 1.500.000 تومان
💰قیمت 30 پارچه: 590.000 تومان
💰قیمت 135 پارچه: 2.090.000 تومانsend call