فروش ویژه نمایشگاه به مدت محدود تا ۱۰ آذر ماه
چینی پردیس
سرویس 101 پارچه (12نفره)
30 پارچه (6نفره)
131 پارچه (18 نفره)

😳قیمت ویژه نمایشگاه

💰قیمت 101 پارچه: 1.380.000 تومان
💰قیمت 30 پارچه: 530.000 تومان
💰قیمت 131 پارچه: 1.910.000 تومان

🏍 ارسال فوری

قیمت اصلی
💰قیمت 101 پارچه: 1.525.000 تومان
💰قیمت 30 پارچه: 590.000 تومان
💰قیمت 131 پارچه: 2.115.000 تومانsend call