یک کار حرفه ای برای شیک پسندان نام طرح : " ست عشق سلین" جنس : فوتر آستر دوزی شده و لایی دوزی شده سایز بندی :
مردانه
مدیوم دورسینه ۱۰۰
لارج دور سینه ۱۰۵
ایکس لارج دور سینه ۱۱۰
دوایکس لارج دورسینه۱۱۵
سه ایکس دور سینه ۱۲۰

زنانه
۴۰دور سینه ۹۵
۴۲دور سینه ۱۰۰
۴۴دور سینه ۱۰۵
۴۶ دورسینه ۱۱۰
۴۸ دور سینه ۱۱۵

قیمت ست ۴۶۰ت

ارسال دو هفته بعد از ثبت و رایگانsend call