بلوزو شلوار دخترانه
جنس پنبه دورو….کیفیتش فوق العادست 👍👍👍

سایز : ۳۵_۴۰_۴۵
اندازه ها 👆 👆 👆 👆

سایز ۳۵ : قدبلوز ۳۵/ پهنا ۲۶/قدشلوار ۵۲
سایز ۴۰ : قدبلوز ۴۰/ پهنا ۲۸ / قدشلوار ۵۷
سایز ۴۵ : قدبلوز ۴۴/ پهنا ۳۱ / قدشلوار ۶۴

قیمت ۸۵ت
ارسال رایگان
تاریsend call