تکرار ست کریسمس

سایز ۴۰
قد بلوز ۴۰ دورسینه ۵۸ قدآستین ۳۳ قد شلوار ۵۷

سایز ۴۵
قدبلوز ۴۵ دورسینه ۶۲ قدآستین ۳۹ قد شلوار ۶۰

سایز ۵۰
قدبلوز ۵۰ دورسینه ۷۰ قدآستین ۴۱ قد شلوار ۷۳

سایز ۵۵
قدبلوز ۵۵ دورسینه ۷۴ قدآستین ۴۸ قد شلوار ۸۳

قیمت ۷۹ت
ارسال رایگان
نارsend call