این بمبببب تکرار شد
ست بی بی خرس

سایز ۴۰
قد بلوز ۴۰_ قد آستین ۳۳_ دورسینه ۵۲_ قد شلوار ۵۴
سایز ۴۵
قد بلوز ۴۴_ قد آستین ۳۹_ دورسینه ۵۶_ قد شلوار ۶۰
سایز ۵۰
قد بلوز ۴۹_ قد آستین ۴۱_ دورسینه ۶۴_ قد شلوار ۷۱

قیمت ۷۵ت
نارsend call