🍁پیراهن پاییزه دخترانه👧👧👧

تنخور عالی😍
🍁جنس پارچه بالاتنه پشمی🍁

سایز: ۱ الی ۷ سال
سایزبندی👇👇👇
2: پهنا۲۸. قداز سرشانه۴۶ قدآستین۲۸

3: پهنا۳۰. قداز سرشانه۴۹ قدآستین۳۰

4: پهنا۳۲. قداز سرشانه۵۲ قدآستین۳۲

5: پهنا۳۵. قداز سرشانه۵۵ قدآستین۳۴

6: پهنا۳۶. قداز سرشانه۵۹ قدآستین۳۶

7: پهنا۳۷. قداز سرشانه۶۳ قدآستین۳۸

۱تا۲سانت خطا در نظر گرفته شود

🌼دکمه ها بازمیشه واز زیربغل زیپ مخفی میخوره🌼send call