۳تیکه یلدایی برند گودمارک🍉🍉🍉

قیمت ۱۰۲ت

🍉️چارت سایز ست یلدا🍉👇👇

🔹سایز 1
پهنای بلوز 22 قد 27
قدبادی 35 قدشلوار39

🔹سایز 2
پهنای بلوز 23 قد 30
قدبادی 38 قدشلوار42

🔹سایز 3
پهنای بلوز 26 قد 33
قدبادی 40 قدشلوار44

🔹سایز 4
پهنای بلوز 28 قد 35
قدبادی 43 قدشلوار 46

بانه ارسال فوری و رایگانsend call