ست دخترانه پونی تک شاخ
سن ۵ تا ۷ سال
سایز لباس برای ۵ سال
قد بلوز ۴۵_کارور جلو ۳۰_قدشلوار ۶۲
سایز لباس برای ۶ سال
قد بلوز ۴۹_کارور جلو ۳۲_قدشلوار ۶۸
سایز لباس برای ۷ سال
قد بلوز ۵۱_کارور جلو ۳۴_قدشلوار ۷۱

قیمت ۱۷۸ت
تضمین در رنگ و پارچه
#بچگانهsend call