کالکشن

🌺 کالکشن تابستانه آنیل 🌺

کد 123
✂️ مدل هودی دوجیب یقه کج
🔢 سایزبندی فری سایز FREE
۳۶ تا ۴۶ میخوره
🔍 جنس لیندور خنک درجه یک
🎨 رنگبندی ۶ رنگ مطابق ژورنال
💵 قیمت حراجی ۱۸۸ت
ارسال رایگان

🔱 manto anil 🔱

🌺 کالکشن تابستانه آنیل 🌺

کد 123
✂️ مدل هودی دوجیب یقه کج
🔢 سایزبندی فری سایز FREE
۳۶ تا ۴۶ میخوره
🔍 جنس لیندور خنک درجه یک
🎨 رنگبندی ۶ رنگ مطابق ژورنال
💵 قیمت حراجی ۱۸۸ت
ارس

🌺 کالکشن تابستانه آنیل 🌺

کد 123
✂️ مدل هودی دوجیب یقه کج
🔢 سایزبندی فری سایز FREE
۳۶ تا ۴۶ میخوره
🔍 جنس لیندور خنک درجه یک
🎨 رنگبندی ۶ رنگ مطابق ژورنال
💵 قیمت حراجی ۱۸۸ت
ارسال رایگان

🔱 manto anil 🔱

🌺 کالکشن تابستانه آنیل 🌺

کد 123
✂️ مدل هودی دوجیب یقه کج
🔢 سایزبندی فری سایز FREE
۳۶ تا ۴۶ میخوره
🔍 جنس لیندور خنک درجه یک
🎨 رنگبندی ۶ رنگ مطابق ژورنال
💵 قیمت حراجی ۱۸۸ت
ارس

🔱 manto anil 🔱

🌺 کالکشن تابستانه آنیل 🌺

کد 123
✂️ مدل هودی دوجیب یقه کج
🔢 سایزبندی فری سایز FREE
۳۶ تا ۴۶ میخوره
🔍 جنس لیندور خنک درجه یک
🎨 رنگبندی ۶ رنگ مطابق ژورنال
💵 قیمت حراجی ۱۸۸ت
ارس

🔱 manto anil 🔱

🌺 کالکشن تابستانه آنیل 🌺

کد 123
✂️ مدل هودی دوجیب یقه کج
🔢 سایزبندی فری سایز FREE
۳۶ تا ۴۶ میخوره
🔍 جنس لیندور خنک درجه یک
🎨 رنگبندی ۶ رنگ مطابق ژورنال
💵 قیمت حراجی ۱۸۸ت
ارس

.♈️VINA BRAND♈️
🌸کالکشن تابستان 1399وینا🌸

👌ست دوتیکه ساحلی مانتو جداازهم ترند سال
👌ساحلی آستین حلقه ای بندی
👌مانتوعبایی منگوله دار

👌جنس:کرپ نخ اعلا مخصوص تابستان

👌سایزبندی ساحلی فری سایز36تا44
👌سایزبندی مانتو فری سایز
👌قدساحلی ۱۳۰س(قابلیت تنظیم قد بابندها)
👌قدمانتو ۱۲۵س
🎨رنگبندی

.♈️VINA BRAND♈️
🌸کالکشن تابستان 1399وینا🌸

👌ست دوتیکه ساحلی مانتو جداازهم ترند سال
👌ساحلی آستین حلقه ای بندی
👌مانتوعبایی منگوله دار

👌جنس:کرپ نخ اعلا مخصوص تابستان

👌سایزبندی ساحلی فری سایز36تا44
👌سایزبندی مانتو فری سایز
👌قدساحلی ۱۳۰س(قابلیت تنظیم قد بابندها)

.♈️VINA BRAND♈️
🌸کالکشن تابستان 1399وینا🌸

👌ست دوتیکه ساحلی مانتو جداازهم ترند سال
👌ساحلی آستین حلقه ای بندی
👌مانتوعبایی منگوله دار

👌جنس:کرپ نخ اعلا مخصوص تابستان

👌سایزبندی ساحلی فری سایز36تا44
👌سایزبندی مانتو فری سایز
👌قدساحلی ۱۳۰س(قابلیت تنظیم قد بابندها)
👌قدمانتو ۱۲۵س
🎨رنگبندی متنوع


send call