مزون

💟مدل ویشکا
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی ظریف بسیار پرکار
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک بسیار با کیفیت سایز بزرگ👌👌👌
سایزبندی42تا54
رنگبندی چند
قیمت ۳۳۰ت
💟مدل پرفروش مرجانه
کد محصول 2610
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی اتریشی ظریف بسیار پرکار دست دوز
قیمت ۳۳۵ت
قد۱۵۰سانت
سایزبندی42تا54👌👌
رنگبندی چندین رنگ زیبا
💟مدل پرفروش مرجانه
کد محصول 2610
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی اتریشی ظریف بسیار پرکار دست دوز
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک تضمینی بسیار با کیفیت استر کشی داخلی زیپ از بغل
قد۱۵۰سانت
سایزبندی42تا54👌👌
رنگبندی چندین رنگ زیبا

بسیار شیک و سایز بزرگ
#ماکسی #یونیک #سایزبزرگ

💟مدل پرفروش مرجانه
کد محصول 2610
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی اتریشی ظریف بسیار پرکار دست دوز
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک تضمینی بسیار با کیفیت استر کشی داخلی زیپ از بغل
قد۱۵۰سانت
سایزبندی42تا54👌👌
رنگبندی چندین رنگ زیبا
بسیار شیک و سایز بزرگ
💟مدل ویشکا
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی ظریف بسیار پرکار
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک بسیار با کیفیت سایز بزرگ👌👌👌
سایزبندی42تا54
رنگبندی چند
قیمت۳۳۰ت
💟مدل ویشکا
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی ظریف بسیار پرکار
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک بسیار با کیفیت سایز بزرگ👌👌👌
سایزبندی42تا54
رنگبندی چند
قیمت ۳۳۰ت
ارسال رایگان
💟مدل ویشکا
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی ظریف بسیار پرکار
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک بسیار با کیفیت سایز بزرگ👌👌👌
سایزبندی42تا54
رنگبندی چند
قیمت ۳۳۰ت
💟مدل ویشکا
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی ظریف بسیار پرکار
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک بسیار با کیفیت سایز بزرگ👌👌👌
سایزبندی42تا54
رنگبندی چند
قیمت ۳۳۰ت
💟مدل ویشکا
کیفیت 🅰یونیک مخصوص مزون
گلدوزی شده و ملیله و دوزی ظریف بسیار پرکار
جنس:کرپ کش اعلا درجه یک بسیار با کیفیت سایز بزرگ👌👌👌
سایزبندی42تا54
قیمت ۳۳۰ت
ارسال رایگان

send call